×
Meniu

Achiziționarea materialelor electrice pentru anul 2019

Republica Moldova

DOCUMENTAȚIA STANDARD

Pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Obiectul Achiziției: Achiziționarea materialelor electrice pentru anul 2019

 Locul depunerii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

Pruncul I. 8, contabilitatea, et.2, tel. 0-22-29-40-92

 Termenul de depunere a ofertelor: 23 aprilie 2019, ora 11.00

Autoritatea contractantă :IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Procedura Achiziției : contract de mică valoare

Criteriul de oferire a ofertelor: Cel mai mic preț

 

Republica Moldova,

mun. Chișinău,

str. Pruncul I. 8,

contabilitatea, et 2,

Tel. 0-22-29-40-92