×
Meniu

Anunț

Republica Moldova

DOCUMENTAȚIA STANDARD

Pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

 

Obiectul Achiziției: servicii de prelungire a cheițelor de licență (antivirus) pentru anul 2019

  

Locul depunerii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

Pruncul I. 8, contabilitatea, et.2, tel. 0-22-29-40-92

 

Termenul de depunere a ofertelor: 17 august 2019, ora 16.00

Autoritatea contractantă :IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Procedura Achiziției : contract de mică valoare

Criteriul de oferire a ofertelor: Cel mai mic preț

 

 

Republica Moldova,

mun. Chișinău,

str. Pruncul I. 8,

contabilitatea, et 2,

Tel. 0-22-29-40-92