×
Meniu

ANUNȚ privind extinderea perioadei de depunere a dosarelor de către reprezentanții diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de administrație al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, în care Ministerul Sănătății are calitatea de fondator.

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie anunţă exinderea perioadei de depunere a dosarelor de către reprezentanții diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de Administrație în cadrul instituției.

Cerințe:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova și este stabilit peste hotare;
 2. cunoaşte limba română;
 3. deține studii superioare în medicină;
 4. are o experiență de muncă în domeniu medical de cel puțin 3 ani, dintre care cel puțin un an peste hotarele țării;
 5. în prezent activează peste hotare în cadrul unei instituției medicale sau a unei instituții științifice sau de învățământ medical;
 6. nu are antecedente penale.

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

 1. cererea, cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație (anexa la Ordinul nr. 78P§5 din 07.06.2023);
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia actului de identitate;
 4. copia actului/actelor de studii;
 5. adeverință confirmatoare de la instituția în care activează la moment;
 6. scrisoare de motivație (maxim 2 file).

Persoanele interesate pot anexa și alte acte pe care le consideră relevante.

Dosarul se va expedia electronic la adresele de e-mail:  victoria.olaru@ms.gov.md  sau andrei.punga@ms.gov.md, până la data de 31 iulie 2023.

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare și recepționarea dosarelor – Victoria Olaru, șefa Secției resurse umane, tel. 022 268 802, e-mail:  victoria.olaru@ms.gov.md