×
Meniu

INVITAȚIE PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI

La ședința comisiei de concurs din data de 8 iulie 2021 a fost semnat de toți membrii,  procesul-verbal al comisiei de concurs din 8 iulie 2021, unde a  fost examinat dosarul  candidatului la funcția de laborant în medicină. Comisia cu voturile tuturor  membrilor  prezenți a decis:

  1. Se invită candidatul pentru susținerea probei de interviu pentru data de 9 iulie 2021, orele 10.00, adresa mun.Chișinău, str.Ion Pruncul 8, după cum urmează:
  2. dna Vladova Ecaterina, candidat la funcția de laborant în medicină.

Telefon de contact: 022294082