×
Meniu

INVITAȚIE PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI

1. La ședința comisiei de concurs din data de 18 august 2022 a fost semnat de toți membrii procesul-verbal al comisiei de concurs din 18 august 2022, unde au  fost examinate dosarele candidaților la funcția de șef secția monitorizare, evaluare și integrare a serviciilor de asistență medical; medic psihiatru narcolog superior; medic reanimatolog. Comisia cu voturile tuturor  membrilor  prezenți a decis:

2. Se invită candidații pentru susținerea probei de interviu pentru data de 22 august 2022, orele 10:00, la adresa mun. Chișinău, str. Ion Pruncul nr. 8, după cum urmează:

a) Mihail Moroșanu, candidat la funcția de șef secția monitorizare, evaluare și integrare a serviciilor de asistență medicală;
b) Dnul Vladimir Apostol, candidat la funcția de medic psihiatru narcolog superior;
c) Dnul Victor Tîrșu, candidat la funcția de medic reanimatolog.

Telefon de contact: 022294082