×
Meniu

INVITAȚIE PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI

La ședința comisiei de concurs din data de 31 mai 2021 a fost semnat de toți membrii  procesul-verbal al comisiei de concurs din 31 mai 2021,  unde au  fost examinat dosarul  candidatului la funcția de medic psihiatru-narcolog. Comisia cu voturile tuturor  membrilor  prezenți a decis:

  1. Se invită candidtul pentru susținerea probei de interviu pentru data de 28-31 mai 2021 orele 15.00, adresa mun.Chișinău, str.Ion Pruncul 8, după cum urmează:
  2. Tcacenco Iurii, candidat la funcția de medic psihiatru-narcolog, secția dispensar

Telefon de contact: 022294082