×
Meniu

Realizarea achiziţiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Republica Moldova

DOCUMENTAŢIA STANDARD

Pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Obiectivul  achiziţiei: Abonarea pentru anul 2019

 

Locul depunerii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pruncul I. 8, contabilitatea, et.2, tel. 0-22-29-40-92

Termenul de depunere a ofertelor:      19 decembrie 2018, ora 10.00

 

Autoritatea contractantă :IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Procedura Achiziției : contract de mică valoare

Criteriul de oferire a ofertelor: Cel mai mic preț

 

Republica Moldova,

mun. Chișinău,

str. Pruncul I. 8,

contabilitatea, et 2,

Tel. 0-22-29-40-9

Abonarea  pentru anul 2019

Denumirea Cantitatea Perioada   de abonare  (luni)
1 Timpul 1 12
2 Tainele Sănătăţii 6 12
3 Literatura şi Arta 1 12
4 Monitorul Oficial al RM rom. 1 12
5 Monitorul Oficial al RM rus.. 1 12
6 Curierul Medical 2 12
7 Mesagerul Ministerului Sănătăţii, Muncii  şi Protecţiei Sociale 2 12
8 Dreptul Muncii 1 12
9 Contabilitate şi Audit 1 12
10 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.Ştiinţe medicale 2 12
11 Кадр и заработная плата 1 12
12 Jurnal de Chişinău  vineri 6 12
13 Бухалтерские и налоговые консультации 1 12
14 НАРКОЛОГИЯ 1 6