×
Meniu

Dispensar

 

Pentru asigurarea asistenţei medicale de profil narcologic persoanelor afectate de alcoolism cronic și/sau narcomanie în cadrul IMSP Dispensarul Republican de Narcologie activează secția dispensar dislocată pe adresa Petru Rareș nr. 32.

Serviciile medicale oferite în cadrul secției dispensar contingentelor de populaţie afectate de alcoolism cronic și/sau narcomanie pe tot parcursul sunt accesibile, persoanele bolnave şi cu risc sporit pentru sănătatea narcologică sunt implicate în programele informaţionale, educaţionale, profilactice şi de tratament cu scopul asanării şi micşorării riscului de îmbolnăviri prin alcoolism cronic sau narcomanie. În acest sens, lucrătorii medicali din acest serviciu depun eforturi esenţiale întru:

 • acordarea asistenţei specializate de calitate înaltă de profilaxie, de diagnosticare şi tratament în condiţii de ambulator, de adaptare medico-socială a persoanelor dependente de alcool, droguri şi alte substanţe psihotrope, cu consecinţe medico-sociale cauzate de consumul acestora;
 • profilaxia  în rîndurile populaţiei, de comun cu departamentele interesate şi cu organizaţiile nonguvernamentale, a consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, a alcoolismului cronic, narcomaniei sau toxicomaniei;
 • acordarea asistenţei de adaptare medico-socială a bolnavilor de alcoolism cronic, narcomanie şi toxicomanie;
 • examinarea medicală a tuturor salariaţilor sau persoanelor ce se angajează în serviciu cu risc sporit pentru viaţă, a candidaţilor la şoferi, a conducătorilor unităţilor de transport şi la solicitări personale, cu eliberarea avizului consultativ;
 • recomandarea diferitelor forme organizatorice de asanare dispensarizată, în funcţie de gradul de dependenţă alcoolică sau narcotică, de gradul agravării sănătăţii şi de gradul dezadaptării sociale a bolnavilor;
 • elaborarea, asimilarea şi aplicarea în practică a unor forme şi metode noi de profilaxie, diagnosticare, tratament şi adaptare medico-socială a bolnavilor de profil narcologic;
 • organizarea şi tratarea benevolă (la dorinţă, anonim) în condiţii de ambulator  a persoanelor, dependente de alcool, droguri şi de alte substanţe psihotrope;
 • efectuarea investigaţiilor medicale pentru determinarea gradului de ebrietate şi de narcotizare, eliberarea avizului consultativ privind acordarea asistenţei medicale persoanelor în stare de ebrietate alcoolică sau de efect al drogurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizarea acestei asistenţe sau acordarea ajutorului necesar organizatorico-metodic instituţiilor medicale;
 • expedierea în comisiile pentru probleme sociale, în instanţa de judecată sau în  alte organe de drept a avizului medical al persoanelor în vederea  confirmării sau stabilirii patologiei narcologice, concretizării indicaţiilor sau contraindicaţiilor pentru efectuarea tratamentului, recomandarea formei de tratament necesară bolnavului (benevolă, obligatorie sau drept măsură de adaptare socială), stabilirea condiţiilor de tratament (ambulator sau staţionar) şi a instituţiei în care acesta se va efectua;
 • asigurarea şi respectarea principiului de succesiune în asanarea pacienţilor de profil narcologic, realizarea programelor de profilaxie prin acordarea ajutorului organizatorico-metodic şi consultativ altor instituţii medicale teritoriale care, de asemenea, acordă, conform legislaţiei în vigoare, asistenţă medicală persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope, sub aspectul depistării precoce, tratamentului oportun, activ sau antirecidiv, în condiţiile respectării tainei profesionale;
 • organizarea, în comun cu alte instituţii şi organizaţii ale autorităţilor publice centrale şi locale, a realizării programelor antialcoolice, antinarcotice în rîndurile populaţiei;

 

Staţionarul de zi – acordă asistență medicală  persoanelor  afectate de alcoolism cronic si/sau narcomanie care nu necesită observație continuie.

 

Șeful secției dispensar   Oprea Petru