×
Meniu

Dispensar

          În cadrul IMSP Dispensarul Republican de Narcologie activează un Dispensar cu statut de Secție, amplasat pe str. Petru Rareș, nr. 32, mun. Chișinău, care asigură asistenţă medicală de profil narcologic persoanelor dependente de alcool, droguri și de alte substanțe psihotrope.

         Serviciile medicale oferite de către Dispensar sunt accesibile permanent contingentelor de populaţie dependente. Persoanele bolnave şi cu risc sporit de dependență sunt implicate în programe informaţionale, educaţionale, profilactice şi de tratament cu scopul asanării şi micşorării riscului de îmbolnăviri prin alcoolism cronic sau narcomanie. În acest sens, lucrătorii medicali ai Dispensarului depun eforturi susținute întru:

 • acordarea asistenţei specializate calitatative de profilaxie, diagnosticare şi tratament în condiţii de ambulator, de adaptare medico-socială a persoanelor dependente, cu consecinţe medico-sociale cauzate de consumul acestora;

 • efectuarea profilaxiei  în rîndurile populaţiei, de comun acord cu departamentele interesate şi cu organizaţiile nonguvernamentale, activitatea cărora este îndreptată către combaterea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, a alcoolismului cronic, narcomaniei sau toxicomaniei;

 • acordarea asistenţei de adaptare medico-socială a bolnavilor dependenți;

 • examinarea medicală a tuturor salariaţilor sau persoanelor ce se angajează în serviciu cu risc sporit pentru viaţă, a conducătorilor unităţilor de transport şi, la solicitări personale, cu eliberarea avizului consultativ;

 • recomandarea diverselor forme organizatorice de asanare dispensarizată, în funcţie de gradul de dependenţă, de gradul agravării sănătăţii şi de gradul dezadaptării sociale a bolnavilor;

 • elaborarea, asimilarea şi aplicarea în practică a unor forme şi metode noi de profilaxie, diagnosticare, tratament şi adaptare medico-socială a bolnavilor de profil narcologic;

 • organizarea şi tratarea benevolă (la dorinţă, anonim), în condiţii de ambulatoriu, a persoanelor dependente;

 • efectuarea investigaţiilor medicale pentru determinarea gradului de ebrietate şi de narcotizare, eliberarea avizului consultativ privind acordarea asistenţei medicale persoanelor în stare de ebrietate alcoolică sau de efect al drogurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizarea acestei asistenţe sau acordarea ajutorului necesar organizatorico-metodic instituţiilor medicale;

 • expedierea, în comisiile pentru probleme sociale, în instanţa de judecată sau în  alte organe de drept, a avizului medical al persoanelor în vederea  confirmării sau stabilirii patologiei narcologice, concretizării indicaţiilor sau contraindicaţiilor pentru efectuarea tratamentului, recomandarea formei de tratament necesară bolnavului (benevolă, obligatorie sau drept măsură de adaptare socială), stabilirea condiţiilor de tratament (ambulator sau staţionar) şi a instituţiei în care acesta se va efectua;

 • asigurarea şi respectarea principiului de succesiune în asanarea pacienţilor de profil narcologic, realizarea programelor de profilaxie prin acordarea ajutorului organizatorico-metodic şi consultativ altor instituţii medicale teritoriale, care, de asemenea, acordă, conform legislaţiei în vigoare, asistenţă medicală persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope, sub aspectul depistării precoce, tratamentului oportun, activ sau antirecidiv, în condiţiile respectării tainei profesionale;

 • organizarea, în comun cu alte instituţii şi organizaţii ale autorităţilor publice centrale şi locale, realizării programelor antialcoolice, antinarcotice în rîndurile populaţiei.

         Staţionarul de zi  acordă asistență medicală  persoanelor  dependente de alcool, droguri și de alte substanțe psihotrope, care nu necesită supraveghere permanentă.

Șeful secției dispensar – Petru OPREA